Webcam Suceava Biblioteca

Biblioteca Bucovinei I. G. Sbiera
ISTORIC
Prima bibliotecă publică a oraşului Suceava a fost inaugurată la 12 decembrie 1923, purtând titulatura de Bibliotecă Centrală a Sucevei.
Oricum, înainte de această dată au existat micile biblioteci ale societăţilor “Şcoala Română”, “Clubul Român”, “Reuniunea muzical-dramatică Ciprian Porumbescu”, “Casa Naţională”, precum şi a Liceului “Ştefan cel Mare”. De asemenea, cărturarii suceveni Simion Florea Marian, membru al Academiei Române, şi Vasile Bumbac aveau cele mai bogate biblioteci particulare din oraş.

În acest context, iniţiativa întemeierii unei biblioteci publice “centrale” în Suceava şi a unor filiale, “cabinete de lectură”, “case de citire” în perimetrul judeţului a aparţinut Societăţilor culturale “Şcoala Română” şi “Casa Naţională”. Faptul apare menţionat în “Raport asupra activităţii comitetului Societăţii “Şcoala Română” din 4 octombrie 1913 “31 ianuarie 1920”, dat în adunarea generală din 11 ianuarie 1920 şi tipărit de “Şcoala Română” în 1923. Astfel, din veniturile celor două societăţi au fost alocate fonduri importante, achiziţionându-se, pentru început, o serie de cărţi româneşti de la profesorii A. Daschevici şi N. Tarasievici.

Fondul iniţial de publicaţii a fost de aproximativ 2.000 volume, la care se adăugau “cele mai bune reviste şi publicaţiuni periodice româneşti”, însă în perioada interbelică biblioteca publică suceveană a primit numeroase donaţii de la o serie de intelectuali bucovineni, ajungându-se ca în 1944 să se dispună de peste 15.000 volume (cărţi, seriale şi periodice). În primăvara anului 1944 oraşul a fost evacuat, iar biblioteca, adăpostită de impunătoarea clădire a Casei Naţionale, a fost închisă, inventarele fiind pierdute. Au urmat 6 ani (1944-1950) în care biblioteca nu a funcţionat iar fondul de carte a fost “purificat” ideologic, distrus, furat. A fost reînfiinţată în 1950, purtând succesiv titulaturile: raională, centrală, regională, municipală (1968-1974) şi judeţeană (începând in 1974). Din 1993 poartă titulatura de Biblioteca Bucovinei “I.G.Sbiera”.

În decursul timpului, biblioteca a funcţionat în mai multe localuri din Suceava, azi dărâmate, după 1965 mutându-se într-o parte a actualului sediu, la care s-a adăugat în 1988 clădirea fostului hotel “Parc”. Astfel s-a ajuns ca, în prezent, spaţiul în care funcţionează biblioteca judeţeană să fie format din 55 de încăperi (birouri, depozite, săli de lectură, ateliere) “sediul central, şi câte 3 încăperi” cele două filiale din cartierele Obcini şi Burdujeni.

În ceea ce priveşte colecţiile bibliotecii şi dinamica creşterii acestora pe parcursul a peste jumătate de secol, situaţia se prezintă după cum urmează:
<ul>
<li>în 1952: 9.030 volume;</li>
<li>în 1962: 74.855 volume;</li>
<li>în 1972: 139.541 volume;</li>
<li>în 1990: 277.000 volume, dintre care 12.500 seriale şi periodice şi 10.000 unităţi
audio-vizuale;</li>
<li>la 1 ianuarie 2016: 430917 unităţi bibliografice (cărţi, seriale şi periodice, documente audio-vizuale sau digitale).</li>
</ul>